منتخبى از دعاى عرفه امام سجاد (ع)

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹
امتیاز این گزینه
(1 رای)

و از دعاهاى حضرت امام سجاد در روز عرفه است كه:
خدايا! مرا شاكر و صابر گردان و مرا در چشم خويش خوار و در نظر مردم بزرگوار گردان.
خدايا! در همه كارها عاقبت ما را به خير كن و ما را از خوارى دنيا و عذاب آخرت نگهدار.
خدايا! مرا به علم توانگر ساز و به حلم زينت بخش و به تقوا عزيز كن و به عافيت زيبايى ده.


خدايا! از زوال‏ 2 نعمت و تغيير عافيت و غضب ناگهانى و همه چيزهايى كه مايه ناخشنودى توست به تو پناه مى برم.
خدايا! از اخلاق بد و اعمال بد و هوسهاى بد و مرضهاى بد به تو پناه مى برم.
خدايا! سحرخيزى را بر امت من مبارك ساز.
خدايا! تو را به غيب دانى و قدرتى كه بر آفرينش دارى سوگند مى دهم تا موقعى كه زندگى را براى من بهتر مى دانى مرا زنده نگهدار و موقعى كه مرگ را براى من بهتر مى دانى مرا بميران.
خدايا! از تو مى خواهم كه ترس خود را در آشكار و نهان نصيب من كنى و در حال خشنودى و خشم كلمه اخلاص را به زبان من جارى نمايى و در حال فقر و توانگرى ميانه روى را شعار من سازى.
خدايا! چنان كه خلقت مرا نيك كردى سيرتم را نيز نيك كن.
خدايا! هر كس عهده دار كار امت من شد و بر آنها سخت گرفت، بر او سخت گير و هر كس عهده دار كار امت من شد و با آن ها مدارا كرد با او مدارا كن.
خداوندا! يك لحظه مرا به خودم واگذار مكن و چيزهاى خوبى كه به من بخشيده اى، از من باز مگير.
خدايا بر محمد و خاندان پاكش درود فرست.
درودهاى پربركت و پاكيزه و فزاينده اى كه صبح گاهان و شامگاهان در رسند،
و درود فرست بر ايشان و بر ارواح شان‏
و كارشان را بر اساس تقوا فراهم آور،
و احوالشان را به سامان آر،
و ما را به رحمت خود در جايگاه امن و امان در كنار ايشان قرار ده،
اى مهربانترين مهربانان.
پى نوشتها:
1. منتخبى از دعاى امام سجاد، عليه السلام در روز عرفه، مترجم: حسين انصاريان‏
______________________________
(2). زوال: از بين رفتن، نابود شدن.